Ontwikkeladvies 45+

Het ontwikkeladvies helpt werkende 45-plussers om na te denken over je toekomstige loopbaan. Hoe zorg je ervoor dat je in een veranderende arbeidsmarkt regie houdt over je eigen loopbaan? Digitalisering vraagt andere vaardigheden van jou als werknemer over 10 jaar.

Samen met een ervaren en gecertificeerde loopbaanadviseur denk je na over de toekomst van jouw loopbaan. We onderzoeken welke talenten en competenties jij hebt en welke kansen er in de toekomst voor je zijn op de arbeidsmarkt en hoe jij jezelf hierop optimaal kunt voorbereiden en ontwikkelen. Je krijgt een competentie & persoonlijkheidsanalyse, een beroepenonderzoek, 2 gesprekken en een persoonlijk ontwikkelplan: kort en bondig met praktische tips voor jouw toekomst. Dit alles om ervoor te zorgen dat jij gezond én met plezier tot aan je pensioen kan blijven werken.

De overheid heeft voor 45-plussers uit diverse sectoren budget beschikbaar gesteld waarmee je advies kunt krijgen over bovenstaand vraagstuk. Dit advies is voor jou dus gratis. Wij regelen de subsidie hiervoor. De regeling loopt tot 1 juli 2019. Bekijk de voorwaarden en geselecteerde beroepsgroepen via https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/overzicht-aanvraagcriteria