Voor mijzelf

Voor mijn team

Voor mijn organisatie


Vos Opmaat Consultancy biedt diverse talent- ontwikkel-programma’s. Het is ons streven om talent tastbaar te maken. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de leidinggevende én de organisatie.

Talent is een unieke eigenschap van een persoon, die niet kan worden aangeleerd. In een bepaalde context (of omgeving) wordt dit talent van iemand zichtbaar. Talent is deels natuurlijk aanwezig, maar komt pas tot zijn recht door oefening en stimulatie vanuit de omgeving. 

Talent is aangeboren, duurzaam en komt voort uit de persoon zelf in alle situaties in zijn leven. Het is dus breder dan werk. 

Een competentie is een vaardigheid die voortkomt uit een talent. Iets wat iemand nodig heeft om prestaties te behalen. Dit is gekoppeld aan werk of aan de organisatie.  

Kort gezegd is een talent een competentie die we met zoveel passie en vanzelfsprekendheid doen, dat we er voldoening uit halen.